Óvodás és iskolás csoportok délelőtti úszásoktatása

Délelőttönként Dabason és Ráckevén óvodás és iskolás csoportoknak tartunk úszásoktatást

Hétköznap délelőttönként Dabason és Ráckevén is óvodás és iskolás csoportoknak tartunk úszásoktatást. Köszönhető ez a Tankerületek támogatásának a Mindennapos Testnevelés program keretében illetve az óvodák és iskolák lelkes pedagógusainak kezdeményezésére a szülők összefogásával.

A Mindennapos Testnevelés keretein belül az AquAnett Úszóiskolában már évek óta részt vesznek délelőtti úszásoktatáson a környékbeli általános iskolákból alsós és felsős tagozatos osztályok a Szigetszentmiklósi, Monori és Ceglédi Tankerületek támogatásával valamint egyházi fenntartás alatt álló és magániskolák megkeresésére az ő diákjaikat is tanítjuk úszni.

242516450_1023262265141162_2732261849772951686_n
242508758_960479721167596_5902155098706913272_n

Úszás a mindennapos testnevelésben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdése biztosítja, hogy a mindennapos testnevelést hetente legfeljebb két óra időtartamban úszásoktatással lehet kiváltani. A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján „…az iskola a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából legfeljebb heti két óra a Nat Testnevelés és Egészségfejlesztés műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, kirándulás) vagy – az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően – különféle más sporttevékenységekre fordítható (hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok, csapatjátékok)”

 

Iskolás, óvodás csoportok úszásoktatásával kapcsolatos bővebb információkért keresse oktatásszervező kollégánkat, Pelyhe Lindát +36706051407-es telefonszámon!

Úszó Nemzet Program

 Az Úszónemzet Program (továbbiakban ÚNP) egy középtávra szóló döntés-előkészítő fejlesztési tervdokumentum, amely komplexen összefoglalja az óvoda nagycsoportos és általános iskolás alsó tagozatos gyermekek úszásoktatásának kötelező bevezetéséhez szükséges oktatási, infrastrukturális, szakmai, módszertani témaköröket és konkrét intézkedési tervekkel mutatja be a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés lehetőségeit.

Az ÚNP létrehozását több tényező is indokolja. A Kormány 2014-ben hosszú távú nemzeti célként fogalmazta meg a sporthoz és a mozgáshoz való hozzáférés javítását, amelynek egyik kiemelt részcélja a középfokú oktatási intézményekben, az úszásoktatás kötelezővé tétele.

242363219_532020821235240_9124168576148024760_n
242365643_565570161358950_889976583312190138_n

Az úszás, mint életmentő mozgásforma

Az úszás, mint életmentő mozgásforma, a vízbiztonság és úszásoktatás kérdése nemzetközi szinten is kiemelt fontossággal bír. Ezt felismerve az EURÓPAI ÚSZÓ SZÖVETSGÉG 2018-ra egy teljesen új célkitűzést fogalmazott meg a LEARTN-TO-SWIM, PREVENT DROWNING elnevezésű program elindítását, amelynek legfőbb célja a vízbe fulladás okozta halálesetek számának jelentős csökkentése prevenciós célú oktatási programokkal.
A program hosszú távú célja a gyermekek egészséges életmódra való törekvésének ösztönzése, és ez által életminőségük javítása. A megvalósítási periódusára vonatkozó középtávú cél, hogy minden gyermek tanuljon meg vízbiztosan úszni általános iskola 3. osztályáig nemtől, kortól, identitástól, szociális, fizikai és mentális helyzettől függetlenül.