úszószintek

Kisvíz kezdő csoport

 Vízhez szoktatás, ismerkedés a vízzel, helyes légzéstechnika begyakorlása, merülő feladatok, levegő benntartás-kifújás (buborékolás) lebegés hason-háton (vizicsillag) előbb segítséggel majd segítség nélkül. Ismerkedés az úszódeszkával,  merülő játékokkal, úszószemüveg rendeltetésszerű használatával. Siklások, siklások segédeszközökkel és anélkül végül a hason-háton csobogó lábtempó rávezető gyakorlatainak  elkezdése. Ugrások, játékos feladatok.

 • vízhez szoktatás
 • általános vízbiztonság kialakítása
 • ismerkedés az oktatóval és az uszodai közeggel
 • játékos feladatok, a helyes légzéstechnika kialakításához
 • merülő feladatok
 • lebegés hason háton
 • siklás hason háton
 • helyes testtartások kialakítása
 • csobogó lábtempó megtanulása
DSC_1188_AquaAnett_Ráckeve_2021
aquanett táborhoz-8

Kisvíz haladó csoport

Hason-háton lábtempó elsajátítása, különböző segédeszközök segítségével, más más kartartásban. A helyes testtartás, kartartás, lábtartás mélyebb szintű  begyakorlása.  Játékos bemelegítés, különböző ugrások, vetélkedők be vannak építve az órába.

 • tudatos levegő kifújás és a levegővétel további gyakorlása
 • lábtempó hason deszkával deszka nélkül,
 • lábtempó hason különböző kartartásokkal
 • lábtempó háton deszkával deszka nélkül
 • lábtempó háton bójával különböző kartartásokkal
 • lábtempó háton deszka bója nélkül
 • játékos merülő feladatok
 • ugrálások

Mélyvízhez szoktatás

A gyermekek az előző két szint elérésével felkészültek arra, hogy az oktató segítésével megismerkedjenek a mélyvízzel. Az oktató az első pár óra alkalmával a vízben tartozkodik, ezzel is bátorságot adva a nebulóinknak. Ez a tudásszint a legérzékenyebb a gyermekek számára, hiszen a jól megszokott melegvizes közegből átkerülnek a nagy úszómedencébe. Ez a folyamat minden esetben fokozatosan zajlik. Az első órákon  csak 10-15 percet tölt a gyermek a nagyvízben (a többit a kismedencében), medence szélén még a parton „spicc és pipa”, csobogó lábtempó,  ugrálás, végig mászik a medence falán, behatja a fejét, buborékolás, körülnéz a mélyvíz alján, deszkával gyors és hátúszó lábtempó gyakorlása eleinte csak a fal mellett későbbiekben körben. A félősebb gyermekeknek úszóövet adunk. Az órák előrehaladtával végül egyre többet maradnak a mélyvízben, míg végül teljesen átszoknak a nagymedencébe .Ez az esetek jelentős részében pár óra alatt megtörténik. Ezen a tudásszinten a gyermekek megtanulják a folyamatos gyors lábtempót, hátúszás lábtempót deszkával, deszka nélkül, elkezdik az oldallevegő illetve a hátúszó kartempó tanulását.

 • megismerkedés a mélyvizes medencével
 • „félig kint, félig bent” medence szélén a lábtempók gyakorlása
 • buborékfújás gyakorlása a medence szélét fogva
 • ugrások
 • kapaszkodás a medence végéig buborék fújással
 • siklás hason deszkával kis távolságban
 • siklás hason deszkával kis távolságban lábtempóval
 • siklás hason lábtempó a medence hosszában szigorúan a fal mellett
 • gyorsúszás kartempó tanulásának elkezdése levegővétel nélkül a fal mellett
 • siklás háton lábtempó a medence hosszában szigorúan a fal mellett
 • későbbiekben körbe úszás ami a következő szint elérését jelenti
happy children kids group at swimming pool class learning to swim
aquanett1

Mélyvíz kezdő csoport

A gyorsúszás, hátúszás és a mellúszás elsajátítása, kivárásos hátúszás majd a folyamatos hátúszás gyakorlása,  gyorsúszás oldallevegő, gyorsúszás kartempójának összekötése az oldallevegővel, végül a hármaslevegős gyorsúszás megtanulása, mellúszó kartempó tanulásának elkezdése, mellúszó lábtempó, majd a kettő tökéletes összehangolása, fejesugrás rávezető gyakorlatainak elkezdése.

 • gyorsúszás illetve a hátúszás lábtempó gyakorlása körbeúszással
 • egykaros hátúszás gyakorlása, különböző segédeszközökkel
 • kivárásos hátúszás
 • folyamatos hátúszás
 • gyorsúszó kartempó gyakorlása
 • oldallevegő tanulásának elkezdése különböző segédeszközökkel illetve rávezető feladatokkal
 • gyorsúszás kartempó beillesztése az oldallevegőbe
 • a hármas levegővételű gyorsúszáshoz szükséges technikai feladatok összeillesztése
 • mellúszó kartempó oktatásának elkezdése, szárazföldön illetve a medencében
 • mellúszó kartempó gyorsúszó lábtempóval való gyakorlat megtanulása és gyakorlása
 • mellúszó lábtempó tanulásának kezdete
 • mellúszó kartempó és lábtempó helyes technikai végrehajtása
 • fejesugrás rávezető gyakorlatai

Mélyvíz haladó csoport

Mellúszás, gyorsúszás, hátúszás helyes technikai végrehajtásásnak gyakorlása, a delfin lábtempó elkezdése, a pillangóúszás kartempó tanulása, későbbiekben ezen két gyakorlat összehangolása. Ezen csoport már a négy úszásnem tudásának megfelelő technikai végrehajtása, valamint különböző vízben történő erősítő gyakorlatok deszkával, deszka nélkül, bukóforduló oktatásának elkezdése a fejesugrás helyes kivitelezésének elsajátítása.

 • gyorsúszás, hátúszás és a mellúszás készség szintű elsajátítása
 • különböző vízben végezhető erősítő gyakorlatos
 • pillangóúszás lábtempó tanulása
 • pillangóuszás kartempó
 • majd e kettő helyes végrehajtásának megtanulása
DCIM100GOPROG0081666.